Menu Zavřeno

Mimo spolek Bohemia působí ve Finsku ještě několik organizací s podobným zaměřením.

Suomi-Tšekki seura ry

Česko-finská společnost byla založena v roce 1947 jako Suomi-Tšekkoslovakia seura, a v roce 1994 se spolek přejmenoval na dnešní Suomi-Tšekki seura. Podobně jako Bohemia podporuje spolek přátelství a kulturní výměnu mezi Finskem a Českou republikou. Spolek vydává časopis Näköala Tšekkiin a pořádá kulturní a společenské akce. Suomi-Tšekki seura sdružuje krajany a jejich finské přátele a má v současné době asi sto členů po celém Finsku. Bohemia a Suomi-Tšekki seura například v minulosti spolupracovali na vydávání časopisu.

Stránka spolku:
https://www.suomi-tsekki-seura.fi/

Facebook:
https://www.facebook.com/Suomi-Tsekki-seura-Finsko-%C4%8Desk%C3%A1-spole%C4%8Dnost-123769214303092/

Finčech je neorganizované a neoficiální sdružení Čechů a Slováků, kteří žijí ve Finsku. Spolek od roku 1999 aktivně provozuje diskuzní internetové fórum zaměřené převážně na pomoc krajanům a předávání zkušeností z expatriace. Finčech organizuje také pravidelná setkání krajanů každý první čtvrtek v měsíci v Helsinkách a každý poslední čtvrtek v měsíci v Tampere. Aktivní krajané často pomáhají s organizováním kulturních a společenských akcí spolku Bohemia nebo je přímo sami pořádají.

Stránka spolku:
http://www.fincech.cz/

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/121283624563299/
https://www.facebook.com/groups/53582797655/ (Tampere)

Krajane.CZ je komunitní portál, který poskytuje informace a prostor pro vzájemnou komunikaci Čechům a Slovákům žijícím v zahraničí.

Stránka portálu:
http://www.krajane.cz/

Facebook:
https://www.facebook.com/Finsko.Suomi/
https://www.facebook.com/Helsinky.Helsinki/ (Helsinki)

Czexpats in science je platforma sdružující české vědce a vědkyně žijící v zahraničí, provozuje interaktivní internetovou mapu a on-line blog. Od roku 2019 se začali členové platformy scházet i ve Finsku. Cílem Czexpats je

  • propojit české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice
  • pomoci vědcům v zahraničí s orientací české vědě a usnadnit jim případný návrat do českého prostředí
  • poskytnout vědcům v zahraničí možnost inspirovat a ovlivňovat českou vědu
  • podporovat mobilitu českých vědců

Stránka Czexpats in science:
http://czexpatsinscience.cz/

Internations je celosvětová síť lidí žijících za hranicemi své země. Ve Finsku stejně jako v jiných zemích jsou její aktivity koordinované takzvanými místními ambasadory. Vzhledem ke struktuře celé sítě je velice jednoduché spojit se zde s krajany, kteří žijí ve vašem městě.

Stránka Internations:
https://www.internations.org/