Menu Zavřeno

Bohemia-lehti

Bohemia-lehti je převážně finsky psaný časopis, který náš spolek vydával čtvrtletně v letech 1994-2009. Obsah čísel a archiv článků od roku 1999 najdete na těchto stránkách.

Näköala Tšekkiin

Zpravodaj Näköala Tšekkiin (Pohled do Česka) vydává česko-finská společnost Suomi-Tšekki seura ry dvakrát ročně. Archiv čísel najdete na stránkách společnosti: https://www.suomi-tsekki-seura.fi/c/nakoala-tsekkiin/

Ahoj – časopis pro studenty češtiny pro cizince

Časopis Ahoj je čtvrtletník určený všem cizincům, kteří se učí česky. Jsou v něm uveřejňovány články na aktuální témata, lexikální a gramatická cvičení. Texty jsou adaptovány pro studenty různých pokročilostí. Časopis nejenom procvičuje češtinu, ale přináší také informace například o životě v České republice, českých tradicích, významných českých osobnostech a důležitých datech v české historii. Časopis si můžete zakoupit online zde: https://www.casopis-ahoj.cz/

Krajánek

Krajánek je měsíčník určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5−10 let žijícím v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí mimo ČR, které jsou vystaveny češtině v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí. Jednotlivá čísla si můžete zdarma přečíst na stránkách spolku Krajánek ve světě: http://krajanekvesvete.cz/casopis-krajanek/

Češi ve světě, příběhy

Publikace Češi ve světě, příběhy vychází od roku 2018 v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Jednotlivá čísla se věnují osudům krajanů ve vybraných zemích. Archiv časopisu je na stránkách programu: https://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/cesi-ve-svete-pribehy/