Menu Zavřeno

Smetanovo kvarteto u Jeana Sibelia

Bohemia 2/2004

Na prahu sezóny mimořádně bohaté na zahraniční zajezdy od severu k jihu Evropy, se ocitlo Smetanovo kvarteto po prvé ve Finsku. Dlouho zde již nehráli českoslovensti hudebnici a proto bylo v zemi hojně navštevované nejpřednejšími svetovými virtuosy se zájmem očekaváno. – V posledních letech tu byli hosty oba Oistrachové, přední sovětští pianisté, dirigenti a pěvci a několik dnů po našem souboru vystoupil v Helsinki nestárnoucí Benianimo Gigli, na návěštich viděli naši hudebnici ještě jména Heifetze, Menuhina, Primrose nebo Kvarteta Pro Arte. Odpovědný byl proto úkol, který Smetanovci měli splnit – a řekneme hned, že vrchovatě splnili.

Ve velkém sále konservatoře v Helsinki, který byl zcela vyprodán, našli naši komorní hráci uznalé obecenstvo, které po Schubertovi a Beethovenovi a obdivem a láskou přijalo druhý smyčcový kvartet Leoše Janáčka, působící tu jako objev. Sešli se tu také s předním finským dirigentem Jussi Jalasem, loňským úspěšným účastníkem Pražského jara, který souboru tlumočil pozvání k návštěvě u finského skladatele Sibelia. Toto pozvání bylo ve finské veřejnosti přijato s velkým údivem a považováno za vysoké vyznamenání Smetanova kvarteta. Sibelius se pro své stáří v posledních letech nezúčastňuje veřejného života a zve k sobě jen zcela výjimečně hosty. Před Smetanovým kvartetem byli k velkému mistru finské hudby pozváni sovětští umělci.

Asi 30 km za hlavním městem Finska, na okraji lesa žije v prosté dřevěné vile, typické pro tuto zemi, největší skladatel finského národa, jeden z největších žijících hudebních tvůrců světa. Zdráv a svěží přivítal naše hudebníky v přijímacím salonu svého příbytku a v živém rozhovoru vzpomínal na svá osobní setkání s Dvořákem, Sukem a Českým kvartetem. S radostí přijal zprávu členů Smetanova kvarteta o stále častějším provádění svých děl v Československu. Pak vybídl Mistr naše umělce, aby mu předvedli něco ze svého repertoáru. Zdůraznil, že by si přál, aby to byla skladba česká. V Sibeliově vile zazněly tóny Janáčkovy hudby…

Výbušnou řeč Janáčkovy hudby, k níž Sibelius poznamenal, že je mu srozumitelná a blízká, vystřídaly věty z Beethovena a Schuberta. Místr pak projevil přání slyšet v podání Smetanova kvarteta ještě Mozarta.

Za skvělou hru dostalo se Smetanovu kvartetu mnoho chvály z úst nad jiné povolaného znalce. Jean Sibelius obdivoval hru z paměti, o níž poznamenal, že jistě poslouží prohloubenému výrazu, a dále vyzvedl neobyčejnou schopnost Smetanova kvarteta, vystihnout přesně sloh každého jednotlivého díla a to i při rychlém přechodu z Janáčka na Beethovena. Závěrečný srdečný stisk rukou provázel Jean Sibelius asi těmito slovy: “Jsme rádi, že jste ve Finsku. Poslouží to sblížení obou našich národů, to je správná diplomacie.” Druhý den obdrželi členové Smetanova kvarteta, kteří o návštěvě u velkého finského skladatele mluví jako o nezapomenutelném dojmu, čtyři Sibeliovy fotografie s osobném věnováním.

V Helsinki hráli českoslovenští umělci ještě třikrát. Nejdříve na banketě, který na jejich počest uspořádal Spolek pro komorní hudbu. Tu také hovořili o české hudbě a jejich tvůrcích, o skvělých podmínkách umělecké tvorby v Československu a způsobu organizace hudebního života v Československu. Pak na přání hostitelů byly hrány části ze smyčcových kvartetů Smetany, Dvořáka a Janáčka. Dále obdrželi Smetanovci pozvání na sjezd Nordického svazu studenstva, na němž byli shromážděni delegáti studentů všech skandinávských zemí, kteří velmi pozorně vyslechli I. kvartet Janáčkův. Natáčení ve finském rozhlase dovršilo činnost kvarteta v hlavním městě.

Cesta po Finsku vedla nejdříve do Jyväskylä, pak do Lahti a nakonec do Kotky. Ve všech těchto městech se konají abonentní koncerty komorní hudby, jíchž se pravidelně zúčastňují vynikající mezinárodní umělci. Vytříbené umění Smetanova kavrteta bylo všude přijato s mimořadným nadšením a nebylo města, kde by po koncertě nebylo nasledovalo pozvání na nové vystoupení v příští sezóně. Zvlášt’ vřele bylo Smetanovo kvarteto přijato v Lahti, kde jako ředitel konservatoře působí přitel Československa F. Krohn, účastník letošní mezinárodní konference o životě a dile Antonína Dvořáka. Konservatoř, kterou Krohn vede a v jejimž velkém sále se konal koncert Smetanova kvarteta, je umistěna ve velké nové budově, v níž je současně velký hotel, jehož finanční vynos slouží pro nedostatek jiného zajištění k vydržování konservatoře.

Po celou dobu pobytu ve Finsku bylo Smetanovo kvarteto velmi přátelsky přijímáno. Jeho vzácná souhra a oduševnělý přednes byl vysoce oceňován v referátech denního tisku i v rozhovorech odborníků. Ohlas koncertů v celé zemi. kde hudba Smetanova a Dvořákova je velmi oblíbena a často provozována, zajistil našemu souboru dobrou půdu pro další umělecké působení ve Finsku.

Před finskými koncerty i po nich uskutečnilo Smetanovo kvarteto řadu koncertů v Dánsku. Zde hostoval soubor v krátké době již po druhé. Díky příznivému ohlasu prvého vystoupení Smetanova kvarteta v Dánsku byl o jeho koncerty nyní v Kodani zvýšený zájem. Proto se zde také konala dvě vystoupení, z nichž jedno v rámci zahájení činnosti nového koncertního sálu v jedné z největších a nejmodernějších kodaňských čtvrtí. Ostatní koncerty v Dánsku byly opět zařazeny do pravidelných abonentních cyklů v různých městech. Byla to tentokrát města Skagen, Odense a Haderslev, kde zněla hudba Smetanova, Dvořákova a Janáčkova ve vynikajícím provedení souboru, právem poctěného za tuto svou činnost za hranicemi, státní cenou.

Všude se ukázali členové Smetanova kvarteta jako zdatní nositelé hrdé tradice českého koncertního umění proslaveného po celém světě.

Hudební rozhledy 1954
Ročník VII – 17

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *