Menu Zavrieť

Vitajte na stránke kultúrneho a krajanského spolku Bohemia ry.

Bohemia spája českých a slovenských krajanov s fínskymi záujemcami o český a slovenský jazyk a kultúru.

Spolok založili v roku 1993 Češi a Slováci žijúci vo Fínsku a ich fínski priatelia. Spolok vznikol za účelom rozširovať vo Fínsku povedomie o českej, moravskej a slovenskej kultúre, jazyku, spoločnosti a histórii. Spolok vznikol viac menej spontánne pri kaviarenskom stole v Helsinkách.

Spolok v rokoch 1994 – 2009 vydával časopis s rovnakým názvom Bohemia, ktorý obsahoval zaujímavosti a aktuálne informácie z kultúry, histórie, politiky a vedy. Vydávanie kultúrneho časopisu bolo vlastne prvotným podnetom pre vznik spolku. Časopis bol podporovaný z príspevkov Ministerstva zahraničných vecí ČR a fínskeho ministerstva kultúry.

Bohemia od svojho vzniku usporiadava kultúrno-spoločenské semináre, tradičný piknik na ostrove Suomenlinna a oslavu Pikkuláš, čo je spojenie Mikuláša a finskeho Pikkujoulu. Hlavným poslaním spolku bolo však vydávanie časopisu a organizovanie takzvaného posedenia pri pive. Členovia se stretávali každý prvý štvrtok v mesiaci v (dnes už neexistujúcej) reštaurácii Hádanka na ulici Mannerheimintie.

Keď v roku 1998 vzniklo krajanské zoskupenie Finčech, začala Bohemia a Finčech spoločne usporiadavať posedenie pri pive v Hádanke až do cca. roku 2000, kedy sa členovia začali stretávať v reštaurácii Milenka a následne v reštaurácii Vltava.

V posledných rokoch sa spolok výraznejšie profiluje ako krajanský. Usporiadava Pohádkové/Rozprávkové soboty v češtine a slovenčine, filmové večery a ďalšie akcie prevažne pre rodiny s deťmi. 

Spolok Bohemia je v súčasnosti finančne podporovaný z Programu podpory českého kultúrneho dedičstva Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenskej republiky. Na usporiadanie krajanských akcí spolupracujeme aktívne s českým a slovenským veľvyslanectvom v Helsinkách.