Menu Zavřeno

Vítejte na stránkách kulturního a krajanského spolku Bohemia ry.

Bohemia spojuje krajany s finskými zájemci o český a slovenský jazyk a kulturu.

Spolek založili v roce 1993 ve Finsku žijící Češi a Slováci a jejich finští přátelé. Spolek vznikl za účelem rozšiřovat ve Finsku povědomí o české, moravské a slovenské kultuře, jazyku, společnosti a historii. Spolek vznikl víceméně spontánně u kavárenského stolu v Helsinkách.

Spolek v letech 1994 – 2009 vydával stejnojmenný časopis Bohemia, který obsahoval zajímavosti a aktuální informace z kultury, historie, politiky a vědy. Vydávání kulturního časopisu bylo vlastně prvotním podnětem pro vznik spolku. Časopis byl podporován z příspěvků Ministerstva zahraničních věcí ČR a finského ministerstva kultury.

Bohemia od svého vzniku pořádá kulturně-společenské semináře, tradiční piknik na Suomenlinna a oslavu Pikkuláš, což je spojení Mikuláše a finského Pikkujoulu. Hlavním posláním spolku bylo mimo vydávání časopisu také organizování tak zvaného posezení u piva. Členové se setkávali každý první čtvrtek v měsíci v (dnes již neexistující) hospodě Hádanka na ulici Mannerheimintie.

Když v roce 1998 vzniklo neorganizované krajanské uskupení Finčech, pořádala Bohemia a Finčech posezení u piva v Hádance společně až do cca. roku 2000, kdy se členové začali setkávat v hospodě Milenka a poté v restauraci Vltava.

V posledních letech se spolek výrazněji profiluje jako krajanský. Pořádá Pohádkové soboty v češtině a slovenštině, filmové večery a další akce pro krajany, jejich přátele a rodiny. 

Spolek Bohemia je v současnosti finančně podporován z Programu podpory českého kulturního dědictví Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Úřadu pro Slováky žijící v zahraničí Slovenské republiky. Na pořádání krajanských akcí spolupracujeme aktivně s českým a slovenským velvyslanectvím v Helsinkách.

Nejnovější příspěvky